Curriculum

Educație de calitate

Experiență educațională

Curriculum-ul reprezintă un instrument de optimizare a experienței educaționale a copiilor. Acest document stabilește cadrul pedagogic pentru sprijinirea dezvoltării copiilor într-un mod holistic, prin practici educaționale și de îngrijire care permit copiilor să-și atingă întregul potențial, permițând totodată educatorilor să-și personalizeze abordarea în funcție de interesele, necesitățile și potențialul fiecărui copil.

Grădinița EuroKid promovează o educație de calitate, urmând astfel „Curriculum-ul pentru educația timpurie – 2019”, aprobat prin Ordin. nr. 4694 /2019 de către M.E, punând accentul pe stimularea creativității, a imaginației, a deprinderilor și abilităților de bază, pe dezvoltarea gândirii, răbdării și atenției, pe dezvoltarea și activizarea vocabularului prin comunicare și socializare, toate acestea având rolul de a-l pregăti pe copil pentru școală și pentru integrarea în societate, deoarece scopul vizat este dezvoltarea personalității fiecărui copil.

Domeniile de cunoaștere în care se înscriu activitățile educaționale desfășurate de cadrele didactice sunt următoarele:

  • Domeniul Limba și Comunicare, prin intermediul căruia se stimulează exprimarea corectă din punct de vedere fonetic, lexical și gramatical, precum și familiarizarea preșcolarilor cu literatura (povești, poezii, piese de teatru).
  • Domeniul Știință, prin care preșcolarii iau contact cu fenomene, aspecte ale mediului înconjurător, dar și cu noțiuni prematematice.
  • Domeniul Estetic și Creativ, ce are ca principiu de bază exprimarea liberă și creativă a copiilor prin desen, pictură, modelaj, muzică.
  • Domeniul Psihomotric, un domeniu foarte important pentru o dezvoltare armonioasă a copiilor, pune accentul pe mișcare, pe exersarea unor deprinderi de bază de mers și alergare.
  • Domeniul Om și Societate, prin care copiii învață care sunt bunele maniere, regulile existente în diverse locuri publice, precum și diverse metode de reciclare și prelucrare a materialelor din natură și nu numai.

Între toate domeniile de dezvoltare există dependenţe şi interdependenţe, astfel că fiecare achiziţie dintr-un domeniu influenţează semnificativ progresele copilului în celelalte domenii.

Domeniile de dezvoltare devin, pe parcursul primilor ani de viaţă  instrumente pedagogice esenţiale pentru a realiza individualizarea educaţiei şi a învăţării, dând posibilitatea educatorilor să identifice atât predispozițiile, cât și înclinațiile cu care copilul a venit pe lume, „interesele” sale sau, mai bine spus, domeniile, secvenţele, aspectele sau elementele mediului social şi natural de care este atras şi faţă de care îşi manifestă curiozitatea, precum şi dificultăţile pe care le întâmpină fiecare în parte pe parcursul dezvoltării timpurii.

Acestea fiind spune, încheiem partea teoretică și îi invităm pe cei mici, cu entuziasm, să guste învățarea ca pe un proces gradual, dar totodată plăcut prin prisma metodelor inedite aplicate de educatoarele noastre!

A venit momentul să-ți aduci
PITICUL LA GRĂDINIȚĂ?

Oricât ar  fi de mic, aici găsește o lume minunată și acreditată, sub îndrumarea celor mai dragi educatoare.
Micuțul va mânanca proaspăt, sănătos și foarte gustos; se va juca, va învăța și va alege între multe activități atractive.

Grădinițele EuroKid sunt acreditate de Ministerul Educației Naționale și își desfașoară activitatea în apropierea Parcului Tineretului.

LOCAȚII GRĂDINIȚE

Copyright © 2024 ASOCIAȚIA EUROSCHOOL – Toate drepturile rezervate.